Ételfotópályázat

Ételfotópályázat

Készítsd el

Az expo legnépszerűbb ételfotóját
és
Legyen tiéd az értékes nyereményeink egyike!

Pályázat beküldése:

2023. március 31. 12:00 óráig

Ide küldd:

gasztroexpo@mirbest.hu

Szavazási időszak:

2023. április 1-12. között

Nyeremények

A képek illusztrációk

TOP 3 nyereménye:

TOP 3 nyereménye:

DamSteelPro professzionális séfkés
a Te neveddel gravírozva

 

 

TOP 10 nyereménye:

TOP 10 nyereménye:

Designer bőr-farmer séfkötény
a Te neveddel gravírozva

 

 

Közönségdíj:

Közönségdíj:

A közönségdíj felajánlója a Hunguest Hotels Zrt., akinek jóvoltából a közönségdíj győztese 250.000 Ft értékű AJÁNDÉK-KÁRTYÁVAL GAZDAGODIK, amely szabadon felhasználható a Hunguest Hotels szállodalánc bármely hazai szállodájában 2024. 10. 05-ig!

Versenyszabályzat

„A MIRBEST GASZTRO EXPO LEGNÉPSZERŰBB FOGÁSA”
ÉTELFOTÓ-PÁLYÁZAT SZABÁLYZATA

1. Az ételfotó-pályázat és annak szervezője, lebonyolítója
a Mirbesz Kereskedelmi Kft (székhelye: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 1.  a továbbiakban: „Szervező”) ételfotó-pályázatot hirdet a jelen részvételi- és szabályzatban (a továbbiakban: „szabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint.

2. Az ételfotó-pályázatban részvételre jogosultak köre:

 • Az ételfotó pályázaton részt vehet minden 18 éven felüli, internet-hozzáféréssel rendelkező természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Pályázó”), továbbá

 • Szakmája szerint szakács, mesterszakács vagy séf és jelenleg is gyakorolja a szakmáját (vállalkozóként vagy alkalmazottként).

 • A Mirbest cégcsoport valamely tagvállalatának szerződéses jogviszonyban álló Vevője, vagy annak az alkalmazottja (a tagvállalatok listája elérhető a www.mirbest.hu vagy a www.gasztroexpo.hu oldalakon).

 • Az ételfotó-pályázatban a Szervező, valamint a Szervezővel közvetlen munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársai, illetve ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

 • A Pályázó a pályázatban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a szabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

 • Amennyiben a Pályázó a szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Pályázaton nem jogosult részt venni, illetve automatikusan kizárásra kerül.

 • A Pályázat lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a szabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Pályázat időtartama: 2023.02.20-2023.04.19. között

3. A Pályázat menete:

3.1. A részvételre jogosult személy (Pályázó) egy saját maga által összeállított receptúra szerint főételt készít, amelyről fotót készít (vagy készíttet – tehát a fotót profi fotós is elkészítheti). Az elkészült fotót a Pályázó elküldi a gasztroexpo@mirbest.hu e-mail címre (legalább 1, maximum 5 db jó minőségű felvétel, Pályázó neve, munkahelye megnevezése; e-mail címe és telefonszáma; étel pontos megnevezése, receptúrája 10 személyre).
3.2. A főétel szabadon választható, de az étel hozzávalóinak KÖTELEZŐEN TARTALMAZNIA KELL legalább 2 db KUKTA és/vagy Kedvenc Ízek terméket! (a termékportfólió elérhető árlistáinkból és a kukta.eu és a www.kedvencizek.hu weboldalakon).
3.3. Az étel maximum 45 perc alatt elkészíthető legyen.
3.4. A Pályázatok beküldési határideje: 2023. március 31. 12:00 óráig
3.5. A beküldött Pályázatok közül Szervező az elbírálást követően 2023. április 1-én feltölti a Mirbest Gasztro Expo Facebook oldalára azon Pályázók fotóit, amelyek részt vehetnek az online ételfotó versenyen. Erről a Pályázót Szervező e-mailben értesíti.
3.6. Az online Facebook szavazás 2 szakaszból áll:

Az online Facebook szavazás 2 szakaszból áll:

I. szakasz: 2023. április 1-7. között TOP 10-be jutás (a legtöbb like-ot/szavazatot kapott Pályázók kerülnek kiválasztásra)

II. szakasz: 2023. április 8. – 12. között TOP 3 (a legtöbb like-ot/szavazatot kapott Pályázók kerülnek kiválasztásra).

4. Eredményhirdetés

 • A minden szabálynak megfelelő Pályázati munkák automatikusan feltöltésre kerülnek a Mirbest Gasztro Expo Facebook oldalára, erről a Pályázó nem kap külön értesítést.

 • Az online szavazás eredményeiről a 2 szakasz lezárását követő munkanapokon Szervező értesíti Pályázókat.

 • Hivatalos eredményhirdetés és nyereményátadás a Mirbest Gasztro Expo programjai között kerül megrendezésre (a rendezvényen való részvétel az aktuális koronavírus-szabályozások figyelembe vételével zajlik).

5. Nyeremények

 • A TOP 10-be jutott Pályázók ajándéka egy-egy egyedi, névvel hímzett prémium minőségű séfkötény.

 • A TOP 10 legtöbb like-ot begyűjtő Pályázó fotóját kiállítjuk a Mirbest Gasztro Expo rendezvényen és helyszíni szavazás keretein belül kiválasztásra kerül az Ételfotó-pályázat Közönségdíjasa, akinek nyereménye egy 2 személyre szóló wellness hétvége.

 • A TOP 3 legtöbb like-ot begyűjtő Pályázó ajándéka egy-egy prémium kategóriájú, egyedileg, a nyertes nevével gravírozott séfkés.

 • A legtöbb szavazatot begyűjtő, helyezett Pályázó bemutatkozási lehetőséget kap a Mirbest Gasztro Expo-n, ahol a hivatalos programok között, a látványkonyhán elkészítheti a nyertes ételt (ehhez az alapanyagokat, a kisegítő-személyzetet és háttérkonyhát a Szervező biztosítja).

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

 • nem töltötte be a 18. életévét;

 • 18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Játékos törvényes képviselője a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésben, ill. a Nyeremény átvételében nem működik közre;

 • ha a Nyeremény átvételével kapcsolatos megkeresésére 30 munkanapon belül nem válaszol;

 • ha a Nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel nem tudja, vagy nem akarja átvenni;

 • bizonyíthatóan több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

 • bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

 • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

6. Nyertesek értesítése:

A Nyerteseket a Szervező a szavazások lezárást követő munkanapon értesíti.

7. A Szervező felelőssége:

A Szervező kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, illetve egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

8. Adatvédelmi tájékoztató:

Személyes adatait kizárólag akkor kezeljük, ha Ön az adatkezeléshez a jelen tájékoztatás ismeretében előzetesen és önkéntesen hozzájárul. Hozzájárulása az Ön akaratának határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja az Önre vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Jogszabályon alapuló kötelező adatkezelésre kizárólag a Nyertesek részére átadott Nyeremények adójogi elszámolása érdekében kerül sor. Személyes adatait kizárólag az Ön által adott adatkezelési hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés ezen célnak minden szakaszában megfelel. A hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely esetben személyes adatait haladéktalanul töröljük. A visszavonó nyilatkozat megtételére lehetősége van postai úton a Mirbesz Kereskedelmi Kft (székhelye: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 1. vagy gasztroexpo@mirbest.hu )

9. Az adatkezelésre jogosult személye:

A Mirbesz Kereskedelmi Kft (székhelye: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 1. gasztroexpo@mirbest.hu)
A Nyeremény kisorsolása, a Nyertesek értesítése kapcsán:
A kezelt személyes adatok köre (a személyes adatok, amelyekre az adatkezelés kiterjed):
A Nyertesek vonatkozásában a Szervező az alábbi személyes adatokat kezeli:
- Vezetéknév, keresztnév,
- Születési idő,
- Személyi igazolvány szám,
- Adóazonosító jel.
A Nyeremények kisorsolása, a Nyertesek értesítése, a Nyeremények átadása körében a Mirbesz Kereskedelmi Kft., mint Lebonyolító az alábbi személyes adatokat kezeli:
- Vezetéknév, keresztnév,
- Telefonszám,
- E-mail cím

Az adatkezelés célja:
Az alábbi személyes adatok kezelésének célja a Nyertesek azonosítása és a Nyeremények adójogi elszámolása:
- Születési idő,
- Adóazonosító jel,
- Személyi igazolvány szám,
-Lakcím.

A Szervező a Nyertesek személyes adatai közül a Nyertesek nevét (vezetéknév, keresztnév), nyilvánosságra hozhatja a www.gasztroexpo.hu, ill. a Mirbest Gasztro Expo Facebook oldalán, továbbá a Játék eredményéről beszámoló print és online közleményekben. Az érintett személy a Nyeremény átvételével külön díjigény nélkül hozzájárul a jelen bekezdésben rögzített eljáráshoz.

10. Az adatkezelés jogalapja:

A Játékosok önkéntes hozzájárulása.
A Nyereményekkel kapcsolatos adójogi elszámolás esetén a Nyertesek további adatainak kezeléséhez a jogalapot a vonatkozó adójogi és számviteli előírások adják.
Az adatfeldolgozásra jogosult személy (cégnév, székhely, email, honlap):
A Mirbesz Kereskedelmi Kft (székhelye: 2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 1. ) e-mail: www.gasztroexpo.hu. Az adatfeldolgozó által feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége
A Nyertesek vonatkozásában, valamint a Nyeremények kiállítása és átadása körében a Szervező a Nyertesektől beszerzi és a nyereményjáték adóügyi elszámolása érdekében a következő személyes adatokat:
- Vezetéknév, keresztnév,
- Születési idő,
- Személyi igazolvány szám,
- Adóazonosító jel

11. Az adatkezelés időtartama:

A Játékosok tekintetében a Játék végét követő 2 hónap.
A Nyertesek tekintetében az adójogi és számviteli jogszabályok alapján szükséges adatok tekintetében 10 év.

12. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

A Játékosok és Nyertesek által megadott adatok tekintetében a Szervező marketing-, valamint pénzügyi és ügyviteli osztályának illetékes munkatársai.
Az adatkezelő az adatok biztonsága érdekében a következő technikai és szervezési intézkedéseket teszi meg és eljárási szabályokat alakítja ki:
Az adatkezelők a kezelt személyes adatok védelme érdekében megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával gondoskodnak a véletlen vagy jogtalan adatmegsemmisítés, elveszés, ill. a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy továbbítás megakadályozásáról.
Az adatkezelők ennek során megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályok és egyéb vonatkozó előírások érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatkezelők az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választják, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

13. Tájékoztatáshoz való jog:

Ön a fenti elérhetőségeken a Szervezőtől bármikor tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről (módjáról, folyamatáról), kérheti az esetlegesen hibás adatok helyesbítését, valamint jogában áll megtiltani vagy egyes esetekre korlátozni személyes adatainak kezelését (törlés, zárolás), ez azonban a Játékból történő kizárásával járhat.

Kérelmére a Szervező Önnek közvetlenül is megküldött részletes tájékoztatást a kezelt, illetve által a jövőben esetleg megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak esetleges továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Szervezőnek a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban kell tájékoztatást adnia. A tájékoztatás ingyenes, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be a Szervezőhöz. Egyéb esetekben a Szervező költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

14. Adathelyesbítés:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szervező rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szervező helyesbíti.

15. Tiltakozás

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a jogszabályban jelzett esetekben. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

16. Jogorvoslati jog:

Jogainak megsértése esetén Ön a jogszabályban meghatározott feltételekkel:

 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, tel. +36 (1) 391-1400), valamint bírósági jogorvoslatot vehet igénybe (a perre az adatkezelő székhelye szerinti törvényszék illetékes, de a per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható).


17. Játékos kizárása, a Játék visszavonása, a Játékszabályzat módosítása

 • A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel egyúttal megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost.

 • Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonására, valamint a Játékszabályzat indokolás nélküli megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Játékszabályzatban megjelölt adatkezelők számára adják meg az adatokat, nem közvetlenül a Facebook részére.

Mirbesz Kereskedelmi Kft.

Biatorbágy, 2023.02.01.